Clienten

Wachttijden:
Peildatum: maart 2019
Voor intake: 2 weken
Start behandeling na intake: 2 weken
Toelatingscriteria

U bent ouder dan 18 jaar en u heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. U werkt actief mee aan de behandeling. U heeft een geldige zorgverzekering of u bent particulier aangemeld. Ook als u een asielzoeker status heeft kunt u zich aanmelden, mits er door de huisarts een duidelijke noodzaak is vastgesteld.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en acute crisissituaties waarbij opname nodig is. In dit geval zal u worden doorverwezen naar een instelling die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.

Cliënten

Wij staan voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg. We bieden specialistische GGZ op veel gebieden. Kort als dat kan; intensief en langdurig indien nodig. Dit doen we zo dicht mogelijk bij u in de buurt, tenzij het niet anders mogelijk is. Onderstaande vindt u meer informatie over onder andere; de aanmeldprocedure, wachttijden en kosten, uw privacy en indienen van een klacht.

Aanmelding

Voor aanmelding is een verwijsbrief noodzakelijk van uw huisarts of een gespecialiseerde instelling. Dat betekent voor u dat u bij het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts, bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering alsmede uw identiteitsbewijs dient mee te brengen.

De aanmelding kan zowel online, persoonlijk en/of telefonisch.

Intake

Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst per email. De vragenlijst dient als leidraad voor het eerste gesprek. Indien u geen internet hebt kunt u de vragenlijst tijdens uw eerste gesprek invullen. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de aard en ernst van de problematiek. Hoe ervaart u de problemen? Wat wilt u bereiken met de hulp?

Behandelplan

Tijdens een multidisciplinair overleg wordt vervolgens vastgesteld hoe we u het beste kunnen helpen en hoe het behandelplan eruit kan zien. Als hulp van een andere instelling beter is, bespreken we dat samen met u. Wij kunnen na aanmelding en intake een verdere diagnose stellen en indien nodig overgaan tot behandeling.

Soms is overleg nodig

Tijdens en na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: wij stellen een diagnose, de basis voor de verdere behandeling. Om een goede diagnose te stellen hebben wij soms informate nodig van andere behandelaars. Mocht dat het geval zijn dan doen we een beroep op u met daarvoor uw schriftelijke toestemming.

Behandelaanbod

Na de intakeprocedure wordt in overleg met u een behandeling gekozen die het beste aansluit bij de problematiek. Ons behandelaanbod bestaat uit diverse vormen van therapie waaronder individuele psychotherapie en medicamenteuze behandeling. De psychotherapie heeft een integratieve benadering, dat wil zeggen: behandeltechnieken en methodieken uit diverse psychotherapeutische stromingen worden toegepast (cognitieve gedragstherapie, cliënt-centered therapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie).

Specifieke methodieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere EMDR, Schematherapie, Mentalisation Based Treatment (MBT) en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

Kosten

Behandeling bij Cumulus GGZ worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. GGZ behandelingen worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar. Cumulus GGZ biedt on-gecontracteerde zorg. Dit betekent dat 75 % van de totale DBC waarde betaald wordt. Cumulus GGZ neemt hier genoegen mee en brengt u geen extra onkosten in rekening.

Eigen Risco

Net als bij verwijzing naar andere medisch specialistische zorg valt de zorg van Cumulus GGZ onder het wettelijk verplichte eigen risico en kan een eigen bijdrage door uw zorgverzekeraar worden geïnd. Voor 2019 is het bedrag van het eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit kan anders zijn als u in de bijstand zit en de gemeente voor u een polis heeft gesloten. Het kan ook zijn dat u zelf een hoger risico heeft gekozen dan het door de overheid vastgestelde bedrag . Dan gaat de premie van uw zorgverzekering vaak omlaag. Het is dan wel zo dat u meer moet bijdragen aan een behandeling. Over precieze vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Dossiervorming

Als behandelend specialist is uw behandelaar gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Er wordt van uitgegaan dat u akkoord mee gaat met het opvragen van gegevens bij uw huisarts.

Cliënten medezeggenschap

De cliëntenraad verwoord wat cliënten te zeggen hebben over de zorg- en dienstverlening bij Cumulus GGZ. Deze informatie bespreekt de cliëntenraad met het bestuur. Over sommige onderwerpen geeft de cliëntenraad een advies aan het bestuur. De cliëntenraad is de externe kwaliteit toetsing van onze organisatie, op dit moment zijn er 3 leden beschikbaar. Meer is altijd welkom.

De Klachtenregeling

Als organisatie streven we naar tevreden cliënten. Ondanks onze inzet kan het toch zijn dat u niet tevreden bent over de bejegening en of de behandeling. Bij problemen, fouten, ontevredenheid, kunt u dit eerst proberen op te lossen met uw behandelaren.