Clienten medezeggenschap

Cliënten medezeggenschap

De cliëntenraad verwoord wat cliënten te zeggen hebben over de zorg- en dienstverlening bij Psy-Portaal. Deze informatie bespreekt de cliëntenraad met het bestuur. Over sommige onderwerpen geeft de cliëntenraad een advies aan het bestuur. De cliëntenraad is de externe kwaliteit toetsing van onze organisatie, op dit moment zijn er 3 leden beschikbaar. Meer is altijd welkom.

U kunt zich hier aanmelden voor onze cliëntenraad.