Dossiervorming

Dossiervorming

Als behandelend specialist is uw behandelaar gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met hem of haar bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Er wordt van uitgegaan dat u akkoord mee gaat met het opvragen van gegevens bij uw huisarts. Als u hier niet akkoord mee bent, kunt u dat aangeven bij uw behandelaar. Voor elke andere berichtgeving en voor elk ander overleg met derden, wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Van u behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een persoonlijk elektronisch dossier. Wanneer u dat wenst kunt u op verzoek uw dossier raadplegen. Desgewenst kunt u ook verzoeken uw dossier eerder te laten vernietigen. Richt u daarvoor tot uw behandelaar.