Ouderen

Cumulus Home ontzorg

De helpende hand om zolang mogelijk in u vertrouwde omgeving te blijven. Cumulus Home heeft groot belang dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leefstijl in een voor hun veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten.

Ons team van casemanagers staan voor u klaar om u de helpende hand te bieden op vele terreinen voor uw zorg thuis.

Cumulus home biedt  voor ouderen  specialistische ondersteunende begeleiding in de gebieden Amsterdam, Zaanstreek, Flevoland

Bij specialistische ondersteunende begeleiding kunt u denken aan ondersteuning bij praktische vaardigheden en handelingen gericht op zelfredzaamheid.

U kunt denken aan ondersteuning bij praktische vaardigheden en handelingen gericht op zelfredzaamheid, zoals:

  • Het plannen en organiseren van de dingen die u dagelijks doet
  • Het aanleren van nieuwe taken
  • Het ontmoeten van nieuwe mensen
  • Het voeren van gesprekken
  • Het opvoeden van uw kind(eren)
  • Het zoeken naar een passende werkplek
  • Het leren omgaan met de dingen die u moeilijk vindt , die veroorzaakt worden door uw beperking
  • Hulp bij het organiseren en doen van de dagelijkse boodschappen.

Dagactiviteit

De participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar wél wat je nog kunt doen.

We willen voorkomen dat iemand vereenzaamt. We willen dat iedereen mee kan blijven doen en zich actief inzet voor onze samenleving.

Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in een omgeving waar u een groot deel van de dag doorbrengt. Daarom bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend een kijkje te komen nemen en mee te doen aan diverse activiteiten.

De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties en variëren van recreatief tot creatief en van belevingsgericht tot educatief. Een kleine selectie uit het grote aanbod is muziek, keramiek, schilderen, boodschappen doen, koken, sport en spel. Als cliënt bent u vrij om zelf de activiteiten te kiezen die het best bij u past.

Wilt u liever werken. Cumulus Home biedt diverse arbeidsmatige activiteiten aan via onze samenwerkende partners

Hoe Aanmelden?

Een indicatie voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding en/of dagbesteding uit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kunt u via het WMO loket aanvragen.

Hebt u al een indicatie dan via ons aanmeldformulier of door te bellen naar Cumulus Home telefoon 020-3417200

Zonder Indicatie kunt u verzoek tot aanmelden indienen via onze aanmeldformulier of aan de wijkteam van uw gemeente

We kunnen u ook hiermee helpen indien u de behoefte hebt

Na aanmelding of indicatie stelling door de WMO Loket volgt er een intakegesprek. Deze vindt plaats in de eigen woon – en leefomgeving of op verzoek op het kantoor. In dit gesprek wordt er gekeken welke hulpvragen de cliënt heeft Na de intakefase worden de leerdoelen in een begeleidingsplan opgenomen. Op procesmatig en methodisch werkwijze wordt er gewerkt naar het verwezenlijken van deze doelen. De cliënt contacten vinden structureel zowel op het kantoor als op de locatie (huisbezoeken) plaats.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Cliënten participatie

Binnen onze organisatie hebben wij een patiëntvertrouwenspersoon (pvp) aangesteld, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk. Daarnaast is er een cliëntenraad verbonden aan de instelling.

Rechten en Plichten

De rechten en plichten van de hulpverlener en cliënten in een behandelrelatie zijn vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

klachtenregeling

We willen zo klantvriendelijk mogelijk zijn met zorg voor uw privacy en die van uw kind. Desalniettemin is het onverhoopt mogelijk dat wij steken laten vallen. Wij willen u vragen dit niet voor u te houden maar het aan ons te melden zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.