Verwijzers

Wachttijden:
Peildatum: juni 2019
Voor intake: 2 weken
Start behandeling na intake: 2 weken
Toelatingscriteria

U bent ouder dan 18 jaar en u heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. U werkt actief mee aan de behandeling. U heeft een geldige zorgverzekering of u bent particulier aangemeld. Ook als u een asielzoeker status heeft kunt u zich aanmelden, mits er door de huisarts een duidelijke noodzaak is vastgesteld.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en acute crisissituaties waarbij opname nodig is. In dit geval zal u worden doorverwezen naar een instelling die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.

Verwijzers

Als verwijzer bent u een belangrijke schakel in de hulpverlening. U bepaalt samen met uw patiënt of een verwijzing naar Cumulus Home GGZ nodig is voor Gespecialiseerde GGZ of Generalistische Basis GGZ.

Als Verwijzer

U kunt patiënten bij Cumulus Home GGZ aanmelden voor diagnostiek, behandeling en een second opinion. De behandelingen worden strikt conform de multidisciplinaire richtlijnen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie uitgevoerd.

Het multidisciplinaire (interculturele) team bestaat uit psychiaters, psychotherapeuten, pedagogen, GZ Psychologen, Psychologen NIP, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen en B verpleegkundigen.

Naast de reguliere zorgverlening beschikt Cumulus Home over een brede focus met expertise op het gebied van migratie en cultuursensitiviteit.

Download verwijzer in  PDF document.

Behandelaanbod

Ons behandelaanbod bestaat uit diverse vormen van therapie waaronder individuele psychotherapie en medicamenteuze behandeling. De psychotherapie heeft een integratieve benadering, dat wil zeggen: behandeltechnieken en methodieken uit diverse psychotherapeutische stromingen worden toegepast (cognitieve gedragstherapie, cliënt-centered therapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie).

Specifieke methodieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere EMDR, Schematherapie, Mentalisation Based Treatment, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT). Steunende en structurerend gesprekken.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.