Volwassenen

Resultaatgericht

Bij uw begeleiding werken we resultaatgericht aan de gestelde doelen. Cumulus Home heeft hiervoor een ondersteuningstool ontwikkeld. De ondersteuningstool is een laagdrempelig systeem waarmee de ondersteuningsinzet, zelfredzaamheid en participatie inzichtelijk gemaakt wordt voor iedereen die betrokken is bij uw ondersteuning. Op die manier kunnen we goed samenwerken en houdt u zelf de regie.

Cumulus Home bied in Zaanstreek, Amsterdam Amersfoorts en Purmerend  verschillende soorten begeleiding

Onze teams bestaan merendeel door Psychologen Casemanagers, Gezinsbegeleiders, Sociaal Pedagogen Maatschappelijk werkers en Coaches

Ambulante – Individuele Gespecialiseerde begeleiding

De functie gespecialiseerde begeleiding omvat meervoudige complexe zorg- en hulpvragen, waarbij sprake is van complexiteit bij de cliënt en diens systeem. Hierbij kunt men denken aan zorgvragen met een dubbele grondslag, meerdere diagnoses naast elkaar gesteld (co morbiditeit), bijvoorbeeld naast LVB ook gedragsproblematiek.

Cumulus Home ontzorgt en regelt adequaat en doelgericht zorg op maat in de eigen woon- en leefomgeving, zoals bijvoorbeeld thuis of op school, op de dagbesteding

Bij deze vorm van begeleiding woont u zelfstandig in een woning en heeft u dus een woonruimte met alles voor u zelf. De begeleiding komt bij u thuis langs voor ondersteuning. Hoe vaak een begeleider langskomt, hangt af van hoe veel begeleiding en ondersteuning u nodig heeft, vaak is dit van 1 tot 3 keer per week.

U krijgt hulp op gebied van wonen, geldzaken, sociale contacten, persoonlijke problemen, zinvolle dag invulling of werk en gezondheid,

Daarnaast wordt u ondersteund in nieuwe inzichten verwerven, mogelijkheden creëert en beperkingen leert herkennen om uw probleemoplossend vermogen te vergroten. De nadruk zal gelegd worden op empowerment en de cliënt bewust te maken van zijn sterke kanten en deze verder te ontplooien. De hulpverlening is gericht op het verminderen of opheffen van de problemen. Door het aanleren van nieuw gedrag en (sociale) vaardigheden worden verbeteringen in het persoonlijk functioneren bereikt.

U huurt de woning geheel zelfstandig. In de meeste gevallen kunt u hiervoor huursubsidie aanvragen, wij kunnen u daarbij helpen.

Het doel van woonbegeleiding is dat je zelfstandig en gezond kunt leven

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding woont u alleen of samen met uw partner en/of uw kind(eren) in een zelfstandige woning. U heeft een eigen woonruimte en de begeleiding komt bij u of jullie thuis langs. Hoe vaak de begeleider langskomt, verschilt hoe vaak jullie hulp nodig hebben. Eigenlijk is dit dus ambulante begeleiding, maar dan speciaal gericht op uw gezin.

Volledig Pakket Thuis

Beschikt u over eigen, zelfstandige woonruimte en heeft u een indicatie voor verblijf? Dan is het mogelijkheid dat u in uw eigen huis blijft wonen en daar intensieve zorg ontvangt. De voordeur afdeling kan u meer vertellen over de voorwaarden van deze vorm van begeleiding.

Dagactiviteit

Als betaald werk voor lange tijd niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier u toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden.

Cumulus Home biedt dagbesteding aan mensen die geen baan hebben en niet (meer) naar school gaan.De activiteiten vinden plaats op verschillende locaties en variëren van recreatief tot creatief en van belevingsgericht tot educatief. Een kleine selectie uit het grote aanbod is muziek, keramiek, schilderen, boodschappen doen, koken, sport en spel. Maar ook allerlei cursusen zoals asertiviteit, omgaan met piekeren, omgaan met rouwen etc.Als cliënt bent u vrij om zelf de activiteiten te kiezen die het best bij u past.

Wilt u liever werken. Cumulus Home biedt diverse arbeidsmatige activiteiten aan via onze samenwerkende partners zoals op zorgboerderijen, BBL trajecten in de zorg.

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij aan- en uitkleden, douchen of wassen, het aan- en uitdoen van steunkousen en het druppelen van de ogen.

Hoe aanmelden?

U hebt en indicatie voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of dagbesteding uit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Hebt u al een indicatie dan via ons aanmeldformulier of door te bellen naar Cumulus Home telefoon 020-3417200

Zonder Indicatie kunt u verzoek tot aanmelden indienen via onze aanmeldformulier of aan de wijkteam van uw gemeente

We kunnen u ook hiermee helpen indien u de behoefte hebt

Na aanmelding of indicatie stelling door de WMO Loket volgt er een intakegesprek. Deze vindt plaats in de eigen woon – en leefomgeving of op verzoek op het kantoor. In dit gesprek wordt er gekeken welke hulpvragen de cliënt heeft Na de intakefase worden de leerdoelen in een begeleidingsplan opgenomen. Op procesmatig en methodisch werkwijze wordt er gewerkt naar het verwezenlijken van deze doelen. De cliënt contacten vinden structureel zowel op het kantoor als op de locatie (huisbezoeken) plaats.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Cliënten participatie

Binnen onze organisatie hebben wij een patiëntvertrouwenspersoon (pvp) aangesteld, voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de praktijk. Daarnaast is er een cliëntenraad verbonden aan de instelling.

Rechten en Plichten

De rechten en plichten van de hulpverlener en cliënten in een behandelrelatie zijn vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

klachtenregeling

We willen zo klantvriendelijk mogelijk zijn met zorg voor uw privacy en die van uw kind. Desalniettemin is het onverhoopt mogelijk dat wij steken laten vallen. Wij willen u vragen dit niet voor u te houden maar het aan ons te melden zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.